Asia

China

Shanghai
APAC headquarters

Room 19F/B - HuiYin Building
No. 758 West Nanjing Road
Jing’an district
Shanghai 200041

Tel: +86 (0)21 61 20 38 20

Shanghai

Room 19F/B - HuiYin Building
No. 758 West Nanjing Road
Jing’an district
Shanghai 200041